TSG Hawks

Players

Coach
Manager
HUNG I Chung
2
FUKUNAGA Shungo
14
YOSHIMI Kazuki
80
LIN Chen Hsien
81
CHENG Nai Wen
96
Hitting & Infield Coach
TSAI Yu Hsiang
63
Pitching Coach
SHEN Po Tsang
35
Outfield Coach
HUANG Kan Lin
53
Hitting Coach
Luis SANTOS
23
Pitching Coach
HSIAO Jen Wen
38
Pitching Coach
YOKOTA Hisanori
34
Infield Coach
TENG Shih Yang
68
Battery Coach
CHENG Han Li
89
Pitcher
Catcher
Infielder
One-Base Man
003
Second-Base Man
6
Second-Base Man
16
Shortstop
24
Third-Base Man
42
Shortstop
43
Third-Base Man
69
Third-Base Man
71
Shortstop
205
Outfielder
Left-Fielder
7
Right-Fielder
8
Center-Fielder
13
Right-Fielder
21
Center-Fielder
22
Center-Fielder
37
Center-Fielder
50
Left-Fielder
77
Right-Fielder
88
TOP