JABA

日本社會人

Players

Coach
IIZUKA Tomohiro
61
MATSUTA Futoshi
76
KATO Tooru
77
KAWAGUCHI Tomoyasu
78
MORITA Yousei
81
YAMADA Kojiro
91
Pitcher
Catcher
Infielder
Outfielder
TOP